Thưởng 15 phần trăm mỗi ngày

Thưởng 15 phần trăm mỗi ngày mỗi ngày lên đến 1,888,000 VND

  • Đối tượng khuyến mãi: Toàn bộ thành viên của AE888.
  • Nội dung khuyến mãi:
Thưởng 15 phần trăm mỗi ngày
Thưởng 15 phần trăm mỗi ngày
Thưởng 15 phần trăm mỗi ngày

Ví dụ:

  • Tiền nạp: 800,000 VND.
  • Tiền thưởng:15% x 800,000 = 120,000 VND
  • Doanh thu cược: (800,000 + 120,000) x 15 = 13,800,000 VND
  • Không áp dụng cho sản phẩm Xổ Số và Mini Game.
  • Mỗi khách hàng được tham gia khuyến mãi này một lần mỗi ngày. Chỉ áp dụng cho khoản nạp gần nhất và chưa rút tiền.
  • Khuyến mãi này không áp dụng đồng thời cùng với các khuyến mãi khác.
  • Thời gian đăng ký trong ngày tính theo giờ GMT+8.
  • Thưởng 15 phần trăm mỗi ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *